Κλινική ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η νοσηλεία και φροντίδα στην κλινική μας στηρίζεται στη θετική προσέγγιση του ασθενή. Αντιμετωπίζουμε τον κάθε νοσηλευόμενο σαν να είναι στο σπίτι του και χρησιμοποιούμε την μέθοδο ”hand under hand” που στηρίζεται στη φυσική επαφή με τον ασθενή.

agclinic.gr

Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Υ.Ε.Θ.Α. και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Σχετικά με τη κλινική

Πρότυπη μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, δραστηριοποιούμενη στην πόλη του Βόλου.

Πρότυπη μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.