Κλινική
'ΑΝΑΣΣΑ

Η κλινική 'ΑΝΑΣΣΑ είναι μία από τις μεγαλύτερες και αρτιότερα εξοπλισμένες μονάδες υγείας της πόλης του Βόλου. Διαθέτει το δυναμικό, τον εξοπλισμό και την υποδομή ώστε να αντιμετωπίζει ολοκληρωμένα και υπεύθυνα οποιοδήποτε περιστατικό σε επίπεδο διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας.

anassageneral.gr

Συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Υ.Ε.Θ.Α. και με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

Σχετικά με τη κλινική

Πρότυπη μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, δραστηριοποιούμενη στην πόλη του Βόλου.

Πρότυπη μονάδα παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης.