Ο μεγαλύτερος όμιλος υγείας της κεντρικής Ελλάδας

 

Μια νέα εποχή για την υγεία ανατέλλει στην πόλη του Βόλου με τη σύμπραξη δύο μεγάλων φορέων.

Ένας ενιαίος φορέας υγείας

Γενική Κλινική Άνασσα
Κλινική ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υγειονομική περίθαλψη

 

Η σύμπραξη των δυο κλινικών δημιουργεί τoν Όμιλο Υγείας “OneHealth”, μία πρωτοπόρα ενέργεια έτοιμη να καλύψει ένα ευρύτατο επιστημονικό φάσμα υπηρεσιών στον πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο τομέα υγείας.

προηγμένη υγειονομική περίθαλψη

Η υγεία περνά σε μια νέα εποχή με τον Όμιλο “OneHealth” να παρέχει ιατρική περίθαλψη με βάση τα υψηλότερα Ευρωπαϊκά πρότυπα.